Вітаємо Інну Геннадіївну!

вихователя групи “Капітошка”

за ІІІ місце у конкурсі

“Вихователь року-2019”

серед педагогічних працівників

закладів дошкільної освіти

Чаплинської селищної ради

Адміністрація садочка “Малятко”


Правила прийому дітей до закладу дошкільної освіти

СТАТТЯ 30 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою. Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

 

Для прийому дітей до закладу дошкільної освіти потрібно надати такі

документи:

 

1. Заява від батьків або осіб, які їх замінюють, на ім'я завідувача.

2. Свідоцтво про народження (копію).

3. Згода на збір та обробку персональних даних.

4. Медична картка дитини (форма 026-о).

5. Копія рішення або посвідчення про пільги ( для пільгової категорії дітей)

До пільгових категорій відносяться:

1.Діти – інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ;

2.Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого лиха, аварій, катастроф;

3.Діти, які перебувають під опікою;

4.Діти з багатодітних та малозабезпечених сімей та учасників бойових дій.

Для прийому дітей до інклюзивної групи дошкільного навчального закладу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувальво-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки Укра­їни, Міністерства охорони здоров'я України «Щодо вирішення окре­мих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх на­вчальних закладів дітей, у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмов­ляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-кон­сультативною комісією лікувально-профілактичного закладу дер­жавної (комунальної) форми власності.

Рекомендації батькам про шляхи допомоги дитині в адаптації до дитячого садка

 

Ваша дитина прийшла до дитячого садочка. Для неї почалося нове життя. Щоб дитина залишалася веселою, товариською, пропонуємо вам декілька рекомендацій:

 намагайтеся створити в родині дружнє для дитини середовище;

 сформулюйте чіткі вимоги до дитини, будьте послідовні в їх постановці, будьте терплячі;

 формуйте навички самообслуговування й особистої гігієни;

 заохочуйте ігри вашої дитини з іншими дітьми, розширюйте коло спілкування з дорослими;

 коли дитина розмовляє з вами, слухайте її уважно;

 якщо ви бачите, що дитина щось робить, спробуйте прокоментувати її дії;

 розмовляйте з дитиною короткими фразами, повільно; у розмові називайте якомога більше предметів; давайте прості, зрозумілі пояснення;

 запитуйте у дитини: “що ти робиш?”;

 щодня читайте дитині;

 піклуйтеся про те, щоб у дитини були нові враження від оточення;

 займайтеся з дитиною спільною творчою діяльністю: грайте, співайте, малюйте;

 заохочуйте допитливість;

 частіше хваліть вашу дитину.


Фактична кількість дітей у Скадовському ЗДО "Малятко"

ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У СКАДОВСЬКОМУ ЗДО «МАЛЯТКО»

 

2019 рік

 

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

на 01.01.2019року відвідує 31 дитина Наповнюваність груп ЗДО

 

1.Групи раннього віку «Ромашка»: 11 дітей

 

2.Групи передшкільного віку «Капітошка»: 20 дітей


Формування основ патріотичного виховання, як важливої складової потенціалу нації(система роботи Скадовського закладу дошкільної освіти)

Формування основ патріотичного виховання, як важливої складової потенціалу нації (система роботи Скадовського ЗДО «Малятко»)

В щасливу мить в сумну годину

Пізнавши суть життя до дна.

Не вибирайте Батьківщину

Вона як мати в нас одна.

Кожне нове покоління людей живе і розвивається у певному національному середовищі, життя якого залежить від особливостей державного устрою країни.

Зараз третє тисячоліття, складний суперечливий час, коли у багатьох людей зростає національна самосвідомість, інтерес та повага до національної культури, історії свого народу, мови.

Тому, однією з важливих педагогічних задач, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

Концепція дошкільного виховання в Україні (2015р.), сповідуючи історичний підхід до патріотичного виховання дітей дошкільного віку, актуалізує його народознавчі, українознавчі напрями. На це орієнтують і сучасні програми дошкільного виховання. Державним стандартом дошкільної освіти є Базовий компонент дошкільної освіти. Його мета - забезпечення життєвої компетентності дитини, до змісту якої входить і поняття «бути громадянином своєї країни, патріотом свого народу».

Одним із завдань дошкільного навчального закладу у навчальному році є спрямування діяльності навчального закладу та сім’ї на реалізацію національно- патріотичного виховання в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку. Для успішного виконання поставленого завдання національно-патріотичне виховання дошкільників здійснюється у ЗДО «Малятко» комплексно – через навчальний процес, виховну роботу, краєзнавчу роботу, співпрацю з родиною. Метою національно-патріотичного виховання є формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідного дому, сім’ї, дитсадка, з якої зароджується любов до рідної країни, а також виховання шанобливого ставлення до людини трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традицій держави, загальних народних свят.

Для ефективного ознайомлення дітей та їхніх батьків з національною культурою, формування національної свідомості у дітей, пробудження до життя національні традиції, національного духу нашого народу, вихователі розпочали цю роботу зі створення національних куточків у групах.

Національний куточок облаштований у двох вікових групах – один з основних компонентів життєвого простору, що сприяє формуванню національної свідомості у дітей. Всі вони розміщені у світлому, зручному для огляду місці.

З метою забезпечення дошкільного навчального закладу матеріалами з питань формування основ національної свідомості дошкільника, знань про державну та національну символіку України в методичному кабінеті закладу зібрано: методичні розробки, кращі конспекти занять, сценарії свят та розваг;демонстраційно-ілюстративний матеріал: *«Українська хата»; *«Київ – столиця України», *« Т.Г. Шевченко»; *«Державні символи України»; *«Моя країна-Україна»;

Вихователі закладу знайомлять дітей дошкільного віку з природою рідного краю. Акцент роблять на красі, розмаїтті, багатстві й особливостях природного довкілля нашої країни. Дають дітям уявлення про різні типи природних ландшафтів України (гори, луки, степи, ліси, водойми тощо), її специфічний рослинний і тваринний світ, визначні природні об’єкти (найбільші річки, озера, найвищі гори). Знайомлять з літературними та художніми творами, що відображають різноманітність і красу природи України. Дітей старших груп знайомлять з людьми, які прославили нашу країну (художників, композиторів, письменників, винахідників, учених, мандрівників, лікарів, спортсменів). Цій меті підпорядковані заняття «Ми живемо в Україні, ми дуже любимо її», «Хай в серці кожної дитини живе любов до України», «Пам'ятні місця України», «Рідне село», «Вулиці нашого села», «Наш герб» та інші.

Залучаємо дітей до народознавства – вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців, народних ремесел (гончарство, вишивка, килимарство, лозоплетіння), символів, оберегів. Засобом патріотичного виховання є мистецтво: музика, художні твори, образотворче мистецтво, народна декоративно-прикладне мистецтво. Старші дошкільники вивчають співають українські народні пісні.

Стали традиційними проведення у нашому дошкільному закладі свята: «Мамина пісня», «Свято української мови», «Осінній ярмарок», «Свято української пісні». Одним з важливих напрямків роботи з виховання любові до Батьківщини є формування у дітей уявлень про рідний край, людей рідного краю, їх працю

. У всіх перспективно-календарних планах закладу (включаючи плани роботи музичного керівника) відмічено планування ігрової діяльності дітей з свят зимово-весняного циклу, традиції пов’язані з ними. Навчальні завдання, що плануються під час занять передбачають формування у дітей перших наукових народознавчих понять про національний одяг, національні прикраси, традиції; розвиток елементарних трудових навичок: плетіння віночків, приготування національних страв, інтерес до народознавчого матеріалу, вміння використовувати його в побуті.

Розвивальні завдання передбачають розвиток усіх психічних процесів у дитини: запам’ятовування пісень, прислів’їв, загадок, уважність під час обстеження предметів українського побуту, елементів одягу та прикрас, зосередженість під час роботи з тістом. Діти вчаться самостійно аналізувати, зіставляти, порівнювати народні поняття, прикмети тощо. Вихователі нашого закладу виявляють високий рівень професійної майстерності, вміння ефективно організовувати дитячий колектив, підбирати, опрацьовувати та вдало використовувати під час занять матеріал, що в результаті і забезпечує високу результативність проведених занять.

У процесі систематичної навчально-виховної роботи з патріотичного виховання діти стали глибше усвідомлювати свою причетність до минулого, теперішнього й майбутнього Батьківщини, що породжує в них почуття відповідальності за майбутнє своєї держави, власну долю та долю своїх рідних. Від нас, педагогів дошкілля, залежить, яким буде майбутнє покоління українців, а відтак – у якій державі ми житимемо. Україна буде єдиною і справді незалежною.


Тиждень державності

Щоб виростали в нас сини

І донечки під ясним небом,

Щоб не було ніде війни,

Лиш добрий мир і все, як треба

«Ми маленькі козачата »- під таким девізом відбулося свято козацтва в Скадовському закладі дошкільної освіти «Малятко» з участю старших дошкільнят.

Вихователь Коротких І.Г. розпочала зустріч біля багаття, запросивши дітей у подорож до козацької Січі. Це свято не залишило нікого байдужим, адже під керівництвом головного сотника (музичного керівника Ладирєвої Н.М.) проявили себе у різних змаганнях, де показали свою витривалість, бойовий дух, товариськість, згуртованість, вміння відчувати плече друга. Чудовий танок,українські пісні прикрасили і заворожили гостей свята. Діти проявили свої акторські здібності і таланти, які кожного дня відкриває та розвиває у вихованців музичний керівник.

Які б зміни не відбулися у нашій країні, ми завжди будемо виховувати дух патріотизму, мужність, любов до батьківщини, повагу до українських традицій.


Ми українці

Мережа Скадовського ЗДО "Малятко"

Видеороликов пока нет


День вихователя


Мова рідна, слово рідне.


Мережа садочка

Скадовський дошкільний навчальний заклад знаходиться на території Скадовської сільської ради,Чаплинського району,Херсонської області.В садочку працюють 2 групи: молодша різновікова та старша.Потужнісь закладу розрахована на 35 дітей,відвідують ДНЗ 36 малюків,які проживають на території сіл Скадовка та Білоцерківка.Мова освітнього процесу - українська.

Дошкільний навчальний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Листів Міністерства освіти і науки України  від 03.07.2009 року № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 16.08.2010 року № 1/9-563 «Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу», від 27.09.2010 року №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», Інструктивно – методичних рекомендацій «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016–2017 навчальному році» (додаток до листа МОН України від 20.06.2013 року № 1/9-446).                                                                         Освітньо-виховна робота у закладі направлена на реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» від 2 до 7 років в новій редакції  та парціальної програми "Україна - моя Батьківщина"       


Реальна черга